Куртка N.A.Z.--> 100--> Триммер Vitals YT 6916

Триммер Vitals YT 6916


Reviewed by:
Rating:
5
On 02.01.2019

Summary:

.

Триммер Vitals YT 6916

переносной триммер;электрический двигатель (800 Вт) от сетевого кабеля;ширина скашивания: 35 см;в комплекте: леска;изогнутая штанга


Обзор:

Триммеры для бороды от Braun

Jan 23, 2015 · Обзор триммера SINBO STR 4916. Jimmy Interviews Fortnite World Cup Solo Champion Kyle "Bugha" Giersdorf - Duration: 3:42.

The Tonight Show Starring Fallon 584,850 views.
www.kapwing.com
View and Download PHILIPS Https://greenl66.ru/100/nakonechnik-kabelniy-koltsevoy-medniy-din-46234-16-mm-pod-bolt-m60-klauke-klk16536-100-sht.html user manual online.

Триммер Vitals YT 6916

PHILIPS Shaver. HQ7180 Electric Shaver pdf download.

Триммер Vitals YT 6916

Also for: Hq7160, Hq7150.
Mar 08, 2018 · Graph and download economic data for Households and nonprofit organizations; net worth, Level (DISCONTINUED) (HNONWRQ027S) from Q4 1945 to Q4 2017 about net worth, nonprofit organizations, IMA, households, Net, and USA.


Realistic woman wearing Sexy school girl uniforms - 3 poses 3D Model. separate Sexy school uniforms
VERSATILE HANDHELDS FOR LAGER AREAS. Our large range of petrol trimmers & brushcutters various options for all garden applications.

Триммер Vitals YT 6916

So for example take model 500 if you want to trim small lawns with the power and independence of a real combustion engine. /> Discover the Pioneer TS-A133CI Car Speaker Systems. Providing 13 cm 2-way Compoment Speakers.

Click Here for More Info!

Триммер Vitals YT 6916


2SD1545 Datasheet (PDF) 1.1. 2sd1545.pdf Size:69K _wingshing.

We're sorry, but something went wrong (500)

NPN TRIPLE DIFFUSED 2SD1545 PLANAR SILICON TRANSISTOR COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT APPLICATIONS(NO Damper Diode) High Collector-Base Voltage(VCBO=1500V) 2-16E3A High Speed Switching ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T ?) ?

Триммер Vitals YT 6916

?
Lumia Video Trimmer.

PHILIPS HQ7180 USER MANUAL Pdf Download.

Description. Shorten videos shot on your Lumia quickly and easily.

Обзор на триммер от BaBylissPRO FX7880E

Simply drag the slider to the start and end then use the step controls to adjust the selection to the.
3. 1--1acT0¶L1-uee PemeHHe BcTynaerr B no ucrreqeHHH 30 KaJ1eHÅaPHb1X AHeV1 C Aarrbl ero 0(þnuuaJ1bHoro Olly6JIHKOBaHHS1.

Триммер Vitals YT 6916

Il,neHb1 COBeTa EBpa3HìícR0ü 3ROHOMnqeCROÜ ROMUCCHH: This appliance is not intended for use by persons including children with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
Battery fully charged When the battery is fully charged, the charging light starts to flash.
When you unplug the shaver, the charging light goes out.
Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips по ссылке system.
Cleaning and maintenance Regular cleaning guarantees better shaving performance.
Be careful with hot water.
Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it.
Close the shaving unit and shake off excess water.
Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.
Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.
Replace damaged or worn shaving heads with HQ8 Philips shaving heads only.
Note: Do not mix up the cutters and the guards to guarantee optimal shaving performance.
Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
HQ8 Philips Shaving Heads.
HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray.
If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre.
The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Cause 1: the battery is empty.
Cause 2: the appliance is not connected to the mains.
Put the powerplug in the wall socket.
The shaving unit has come off the shaver.
Този уред не е предназначен за ползване от хора включително деца с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако.
Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът.
Когато изключите самобръсначката, индикаторът за зареждане изгасва.
На кожата ви може би ще са продолжение здесь 2 или 3 седмици, за да свикне със системата за бръснене Philips.
Натиснете еднократно бутона вкл.
Индикаторът за включен уред изгасва.
Почистване и поддръжка Редовното почистване гарантира по-ефикасно бръснене.
Внимавайте с горещата вода.
Винаги проверявайте детальнее на этой странице водата не е прекалено гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
Забележка: От захранващия куплунг отдолу на уреда може да протече вода, когато го изплаквате.
Затворете бръснещия блок и изтръскайте излишната вода.
Никога не подсушавайте бръснещия блок с кърпа за баня или хартиени салфетки, защото това може да повреди бръснещите глави.
Отворете пак бръснещия блок и го оставете отворен, за.
Върнете задържащата рамка в бръснещия блок и завъртете ограничителя по часовниковата стрелка.
Машинка за подстригване Почиствайте машинката за подстригване след всяка употреба.
Изключете самобръсначката, извадете зареждащия щепсел от контакта и извадете щекера.
Заменяйте повредените или износени бръснещи глави само с глави HQ8 Philips.
Забележка: Не разбърквайте ножовете и предпазителите, за да осигурите максимална ефективност на бръсненето.
Ако имате проблеми при изваждане на батерията, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips.
Там служителите ще извадят батерията и ще я изхвърлят по начин, опазващ околната среда.
Изваждайте батерията само ако е напълно.
Бръснещият блок не е поставен правилно.
Ако бръснещият блок се е откачил от самобръсначката, лесно можете да го поставите обратно, като поставите пантичката в жлеба на ръба на отделението за косми и натиснете блока така, че да се захване.
Osoby včetně dětí s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné.
Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití.
Když odpojíte holicí strojek, kontrolka nabíjení zhasne.
Kontrolka napájení se rozsvítí, když motorek strojku běží.
Rychle pohybujte holicími hlavami po pokožce, provádějte přitom přímé i krouživé pohyby.
Pokud je pokožka suchá, dosáhnete při holení nejlepších výsledků.
Mějte na paměti, že pokožka potřebuje 2 až 3 týdny na to, aby přivykla novému způsobu holení.
Čištění a údržba Pravidelné čištění zajistí lepší výsledky při holení.
Při použití horké vody buďte opatrní.
Vždy předem zkontrolujte, zda není voda přílišabyste si neopařili ruce.
Poznámka: Po opláchnutí přístroje může ze zásuvky ve spodní.
Holicí jednotku uzavřete a vytřepejte přebytečnou vodu.
Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlav.
Opět otevřete holicí jednotku a nechte otevřený přístroj zcela uschnout.
Poškozené nebo opotřebované holicí hlavy vyměňte pouze za holicí hlavy HQ8 Philips.
Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu dbejte na to, aby nedošlo k záměně nožových nástavců a korunek.
Vypněte holicí strojek, vyjměte napájecí.
Holicí hlavy Philips HQ8.
Čisticí sprej na holicí hlavy Philips HQ110.
Kabel do automobilu HQ8010.
Nedaří-li se vám akumulátor vyjmout, můžete přístroj zanést do servisního střediska společnosti Philips.
Zaměstnanci centra akumulátor vyjmou a zajistí jeho bezpečnou likvidaci.
Akumulátory vyjměte jen když jsou ve zcela vybitém stavu.
Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků.
Příčina 1: akumulátor je vybitý.
Viz kapitola Nabíjení akumulátoru.
Příčina 2: přístroj není připojen k síti.
Napájecí zástrčku zasuňte do zásuvky.
Holicí jednotka nedrží na přístroji.
Holicí jednotka nebyla správně vložena.
Pokud se holicí jednotka odpojí od holicího strojku, můžete ji snadno nasadit zpět - vložte závěs do otvoru v hraně.
Seda seadet посетить страницу источник tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhäiretega isikud kaasa arvatud lapsed nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik по ссылке ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
Vett võib seadme pistikupesast loputamise ajal välja tilkuda.
продолжение здесь on normaalne ega ole ohtlik, sest kogu elektroonika on toiteallika sisse pardlisse hermeetiliselt suletud.
Liigutage lõikepead mööda nahka nii sirgete, kui ka ringikujuliste liigutustega.
Parima tulemuse saate siis, kui raseerite kuiva nahka.
Teie nahal võib Philips süsteemiga harjumiseks kuluda 2-3 nädalat.
Pardli väljalülimiseks vajutage kord sisse-välja lüliti nupule.
Olge tulise veega ettevaatlik.
Kontrollige, et vesi ei oleks liiga tuline, vastasel korral võite põletushaavu saada.
Märkus: Loputamise ajal voolab seadme taga olevast сетевой ADVANTECH FWA-3270A-00A1E безопасности Сервер vett välja.
See on normaalne ja ei ole ohtlik.
Võite karvakambrit puhastada ka veeta, kasutades kaasasolevat harja.
Puhastage terad ja võred kaasasoleva harjaga.
Puhastage korraga vaid ühe lõikepea tera ja võre, muidu võivad tera ja võred segi minna.
Asendage vigastatud või kulunud lõikepead ainult Philips HQ8 lõikepeadega.
Märkus: Optimaalse raseerimistulemuse tagamiseks ärge ajage segi teri ega kaitseid.
Lülitage pardel välja, eemaldage võrgupistik pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.
Eemaldage lõikepead ja asendage uutega.
Pange kinnitusraam tagasi pardipeasse ja keerake lukusti päripäeva.
Veenduge, et lõikepeade eendid kinnituksid korralikult soontesse.
Philipsi HQ8 lõikepead, Philipsi HQ110 lõikepeade piserdusvedelik.
Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti.
Kui Te ei suuda akut ise eemaldada, võite seadme Philipsi читать больше viia.
Selle keskuse personal eemaldab seadmest aku ja utiliseerib selle keskkonda ohustamata.
Eemaldage seadmest vaid täiesti tühi aku.
Eemaldage võrgupistik seina pistikupesast ja seadme toitepistik seadmest.
Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku toodete edasimüüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV teenindusosakonnaga.
Põhjus 1: lõikepead on umbes.
Pardleid pole piisavalt kaua ega piisavalt kuumas vees pestud.
Põhjus 2: seade ei ole vooluvõrku korralikult ühendatud.
Pardlipea on tulnud pardlist lahti.
Pardlipea ei ole korralikult kohale pandud.
Kui pardlipea on pardli küljest lahti tulnud, pange see tagasi karvakambri välisserval olevasse õnarusse ja lükake tagasi oma kohale klõpsatus.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama uključujući djecu sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.
Baterija je potpuno napunjena Kad se baterija potpuno napuni, kontrolna lampica počinje svijetliti.
Kada isključite aparat iz napajanja, kontrolna lampica se gasi.
Baterija je gotovo prazna Kada je baterija gotovo prazna, pali se lampica koja označava da je baterija pri kraju.
Najbolje rezultate daje brijanje suhe kože.
Koži će možda trebati 2 ili 3 tjedna da se privikne na Philips sustav za brijanje.
Čišćenje i održavanje Redovito čišćenje jamči bolje rezultate prilikom brijanja.
Budite oprezni s vrućom vodom.
Uvijek pazite da voda ne bude prevruća kako biste izbjegli zadobivanje opeklina na rukama.
Napomena: Voda može curiti iz utičnice na dnu aparata prilikom pranja.
Zatvorite jedinicu za brijanje i stresite suvišnu vodu.
Nikada nemojte sušiti jedinicu za brijanje frotirskim ili papirnatim ručnikom jer to može oštetiti glave za brijanje.
Ponovno otvorite jedinicu za brijanje i ostavite je otvorenom kako bi se aparat u potpunosti osušio.
Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamijenite isključivo Philips HQ8 glavama za brijanje.
Napomena: Pazite da ne pomiješate rezače i štitnike kako biste osigurali optimalne rezultate brijanja.
Glave za brijanje HQ8 Philips.
Sredstvo za čišćenje glave za brijanje Philips HQ110.
Kabel za korištenje u automobilu HQ8010.
Zaštita okoliša Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva.
Ako imate problema prilikom vađenja baterije, možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.
Ako u vašoj državi ne ссылка на продолжение centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili.
Uzrok 1: baterija je prazna.
Uzrok 2: aparat nije priključen na mrežno napajanje.
Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu.
Jedinica za brijanje se odvojila od aparata.
Jedinica za brijanje nije ispravno postavljena.
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat.
Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet Евич Людмила Николаевна Информатика и ИКТ.

9-11 классы. Основы программирования. Карманный справочни soha ne használják a készüléket.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
Ha kihúzza a borotva csatlakozódugóját, a töltésjelző elalszik.
Borotválkozáskor legjobb, ha száraz a bőre.
Bőrének 2-3 hétre is szüksége lehet ahhoz, hogy a Philips borotválkozó hozzászokjon.
Óvatosan bánjon a meleg vízzel.
Mindig ellenőrizze, hogy a víz ne legyen túl forró, nehogy leforrázza a kezeit.
Megjegyzés: Amikor leöblíti a készüléket, a készülék alsó.
Zárja le a borotvaegységet, és rázza ki a felesleges vizet.
Ne szárítsa a borotvaegységet törülközővel vagy papírzsebkendővel, mivel ezek megsérthetik a körkéseket.
Nyissa ki ismét a borotvaegységet, és hagyja, hogy a készülék teljesen megszáradjon.
A sérült vagy kopott körkéseket kizárólag HQ8 Philips körkésekre cserélje.
Megjegyzés: Az optimális borotválkozási eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a körkéseket és a szitákat ne cserélje össze.
Kapcsolja ki a borotvát, húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, majd a hálózati adapter.
HQ110 Philips borotvafej tisztító spray.
HQ8010 szivargyújtó töltő környezetvédelem A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő.
Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete.
Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátort.
Csak a teljesen lemerült akkumulátort távolítsa el.
Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.
Töltse fel az akkumulátort.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali konnektorba.
Бұл құралмен, егер осы құралды қолдану жөнінде олардың қауіпсіздігіне жауапты адамнан алған болмаса немесе оның қадағалауымен қолданып жатпаған болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақылы кем.
Бар ғылыми дәлелдерді негізге ала отырып, нұсқауларға сәйкес дұрыс пайдалана отырып аспапты пайдалануға болады.
Сонымен бірге, сіз құралды зарядтамай ақ, тікелей тоқпен байланыс арқылы қырына аласыз.
Батарея толығымен зарядталды Батарея толығымен зарядталып болғанды, зарядталып.
Құрғақ бетті қырсаңыз, ең жақсы нәтижеге жетесіз.
Сіздің теріңіз осы Philips қырыну ұстара жүйесіне үйрену үшін 2 немесе 3 апта алады.
Қосылды деген жарық жанады.
Кесетін қайшы, мотор жұмыс жасап тұрғанда белсендіріледі.
Кесетін қайшыны жабыңыз «сырт» ете түскенше.
Тазалау және күту Ұстараны әрдайым тазалап тұрсаңыз, ол сізге жақсы қырыну қызметін қамтамасыз етесіз.
Ыстық сумен абай болыңыз.
Ұстараның қыратын бөлігін және шаш жиналатын жерін ағын су астында біраз уақыт бойы шайыңыз.
Қыратын ұстараның ішін де, сыртын да тазалаңыз.
Ұстараның қыратын бөлігін жауып, артық суды сілкіп жіберіңіз.
Ұстараның қыратын бөлігін сүлгімен немесе шүберекпен.
Бір дегенде бір кескіш пен бір қорғаушыдан көп тазаламаңыз, себебі олардың бәрі парланған топтама болып келеді.
Егер сіз байқаусызда кескіш пен қорғаушыларды шатастырып алған болсаңыз, қырыну қызметінің тиімді болуы қалпына келгенше бірнеше апталар керек болады.
Зақымдалған немесе тозған қыратын бастарды тек қана HQ8 Philips қыратын бастармен ғана алмастырыңыз.
Есте сақтаңыз: Қырыну қызметінің тиімді болуын қамтамасыз ету үшін, кескіш пен қорғаныстарды шатастырып алмаңыз.
HQ8 Philips Қыратын Бастар.
HQ110 Philips Қыратын Бастарды тазалайтын спрей.
HQ8010 көлік тоқ сымы.
Қоршаған айнала Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды.
Оның орнына бұл құралды арнайы.
Ұстараның артындағы екі болтикті бұрап шығарып, артқы панелін алып тастаңыз.
Жанындағы панельдерін мөрленген қуат бөлігінен суырып алыңыз.
Мөрленген қуат бөлігіндегі үш болтикті бұрап шығарыңыз.
Бұраушының көмегімен мөрленген қуат бөлігінің.
Шанышқыны қабырғадағы розеткаға қосыңыз.
Ұстараның қыратын бөлігі, ұстарадан шығып кеткен.
Ұстараның қыратын бөлігі ұстараға дұрыс орнатылмаған.
Егер ұстараның қыратын бөлігі ұстарадан шығып.
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims įskaitant vaikuskuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį.
Barzdaskutę atjungus, lemputė užgęsta.
Barzdaskutę išjungus, ši lemputė kelis kartus sublyksi.
Skutimosi galvutėmis braukite per odą tiesiais ir sukamaisiais judesiais.
Geriausių rezultatų pasieksite skusdami sausą odą.
Būkite atsargūs su karštu vandeniu.
Visada patikrinkite, ar vanduo nėra per karštas, kad nenusiplikytumėte rankų.
Pastaba: Kai plaunate barzdaskutę, vanduo gali tekėti pro kištuko lizdą, esantį prietaiso apačioje.
Tai normalu ir nepavojinga.
Uždarykite skutimo įtaisą ir išpurtykite likusį vandenį.
Niekada nevalykite skutimo įtaiso rankšluosčiu arba audiniu, nes tai gali pakenkti skutimo galvutei.
Atidarykite skutimo įtaisą ir palikite jį atvirą, kol prietaisas visiškai išdžius.
Pastaba: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, nesupainiokite skutimo ir apsauginių galvučių.
Išjunkite barzdaskutę, ištraukite maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo, o prietaiso kištuką — iš.
Taip prisidėsite prie aplinkosaugos.
Atiduokite jį į akumuliatorių surinkimo punktą.
Centro darbuotojai išims akumuliatorių ir išmes jį neteršdami aplinkos.
Akumuliatorių išimkite tik tada, kai jis yra visiškai išeikvotas.
Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į.
Įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį el.
Skutimo įtaisas nuimtas nuo barzdaskutės.
Skutimo įtaisas įdėtas netinkamai.
Šo ierīci nevar izmantot personas tai skaitā bērni ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā.
Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Var skūties arī bez akumulatora lādēšanas, vienkārši pieslēdzot skuvekli elektrotīklam.
Vislabāk var noskūties, ja sejas āda ir sausa.
Var paiet divas vai trīs nedēļas, līdz āda pierod pie Philips skūšanas sistēmas.
Esiet piesardzīgi, kad rīkojaties ar karstu ūdeni.
Lai neapplaucētu rokas, vienmēr pārbaudiet, vai ūdens nav pārāk karsts.
Piezīme: Skalojot ierīci, no ligzdas ierīces apakšadaļā var tecēt ūdens.
Aizveriet skūšanas bloku un nokratiet lieko ūdeni.
Nekad neslaukiet skūšanas bloku ar dvieli vai papīra salveti, jo tā var sabojāt skūšanas galviņas.
Atkal atveriet skūšanas bloku un atstājiet to atvērtu, ļaujot ierīcei pilnīgi nožūt.
Matiņu nodalījumu var tīrīt arī.
Nomainiet bojātās vai nolietotās skuvekļa galviņas tikai ar HQ8 Philips skuvekļa galviņām.
Piezīme: Nesajauciet asmeņu un aizsargrežģu kārtību, lai garantētu optimālu skuvekļa veiktspēju.
Izslēdziet skuvekli, izvelciet barošanas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, un.
HQ8 Philips skuvekļa galviņas.
HQ110 Philips skuvekļa galviņas tīrīšanas aerosols.
Ja baterijas izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.
Izņemiet akumulatoru tikai tad, kad tas ir pilnīgi izlādējies.
Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas.
Iespraudiet barošanas kontaktspraudni sienas kontaktligzdā.
Skūšanas bloks ir atdalījies no skuvekļa.
Skūšanas vienība nav pareizi uzlikta.
Ja skūšanas vienība atdalās no skuvekļa, to var vienkārši взято отсюда pievienot, ievietojot tā.
W przypadku uszkodzenia wymień zasilacz sieciowy na nowy tego samego typu w sieci serwisów współpracujących z Philips Polska Sp.
Zabezpiecz zasilacz przed możliwością zamoknięcia.
Ładuj i przechowuj golarkę w temperaturze od 5°C do 35°C.
W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają.
Akumulator ładowany przez 6 minut starcza na jedno golenie.
Golarkę można także używać bez potrzeby ładowania, podłączając ją bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
Wskazówki dotyczące ładowania Ładowanie Wskaźnik ładowania zapali się w momencie rozpoczęcia ładowania golarki.
Pełne naładowanie akumulatora Wskaźnik ładowania miga po całkowitym naładowaniu akumulatora.
Zasady продолжение здесь golenie Naciśnij wyłącznik, aby włączyć golarkę.
Zapalenie się wskaźników zasilania oznacza, że silniczek został uruchomiony.
Przesuwaj energicznie głowice po skórze, wykonując ruchy proste i okrężne.
Najlepsze rezultaty można uzyskać, goląc suchą.
Czyszczenie i konserwacja Regularne czyszczenie golarki gwarantuje lepsze rezultaty golenia.
Uważaj na gorącą wodę.
Zawsze należy sprawdzić jej temperaturę, aby nie poparzyć rąk.
Uwaga: Podczas płukania z gniazda u dołu urządzenia może wyciekać woda.
Jest to zjawisko normalne i nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
Zamknij element golący i strząśnij resztki wody.
Nidy nie wycierać elementu golącego ręcznikiem ani chusteczką higieniczną, gdyż może to spowodować uszkodzenie głowic golących.
Ponownie otwórz element golący i poczekaj do jego całkowitego wyschnięcia.
Przechowywanie Załóż na golarkę nasadkę zabezpieczającą głowice golące przed uszkodzeniem.
Wymiana Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co dwa lata.
Uszkodzone lub zużyte głowice można wymienić tylko na oryginalne głowice golące HQ8 firmy Philips.
Zasilacz samochodowy HQ8010 ochrona środowiska Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego —.
W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Wyrzucić można tylko całkowicie wyczerpany akumulator.
Wyczyść nożyki i osłonki za pomocą dołączonej szczoteczki.
Przyczyna 3: Głowice golące są uszkodzone lub zużyte.
Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane inclusiv copii care au capacităţi fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană.
Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Baterie complet încărcată Când bateria este încărcată complet, ledurile de încărcare încep să clipească.
Când scoateţi aparatul de ras din priză, ledul de încărcare se stinge.
Ledurile pentru alimentare se sting.
Curăţare şi întreţinere O curăţare regulată asigură cele mai bune rezultate de bărbierire.
Aveţi grijă ca apa să nu fie foarte fierbinte, pentru a nu vă frige.
Notă: Atunci când clătiţi aparatul, este posibil ca apa să curgă.
Închideţi unitatea şi scuturaţi apa în exces.
Nu ştergeţi niciodată unitatea cu un prosop sau un şerveţel, deoarece aţi основываясь на этих данных deteriora capetele.
Deschideţi din nou unitatea de bărbierire şi lăsaţi-o deschisă pentru a se usca complet.
Puteţi curăţa compartimentul pentru păr fără.
Înlocuiţi capetele de bărbierire deteriorate sau uzate numai cu capete de bărbierire Philips HQ8.
Notă: Nu amestecaţi cuţitele şi sitele de protecţie, pentru a asigura performanţe optime.
Opriţi aparatul, scoateţi încărcătorul din priză.
Pulverizator de curăţare Philips HQ110 pentru capete de bărbierire.
Cablu pentru maşină HQ8010.
Protecţia mediului Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare.
Dacă întâmpinaţi dificultăţi la scoaterea bateriei, puteţi duce aparatul la un centru de service Philips.
Personalul din acest centru va scoate bateria şi o va casa în mod ecologic.
Scoateţi bateria doar când este complet descărcată.
Dacă în ţara dvs.
Înlocuiţi capetele de bărbierire vezi capitolul Înlocuire.
Cauza 1: Bateria este descărcată.
Reîncărcaţi bateria vezi capitolul Încărcare.
Cauza 2: Aparatul nu este conectat la priză.
Introduceţi încărcătorul în priză.
Данный прибор не предназначен для использования лицами включая детей с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так.
При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно.
Обычно для зарядки аккумулятора требуется 1 час.
После зарядки в течение 6 минут степень зарядки аккумулятора достаточна для одного сеанса бритья.
Также можно бриться без зарядки аккумулятора, подключив прибор к электросети.
Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.
Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.
Подравнивание Для подравнивания висков и ухода за усами.
Откройте триммер, сдвинув ползунок вниз.
Триммер работает при включенной бритве.
Закройте триммер должен прозвучать щелчок.
Чистка и обслуживание Регулярная.
Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания.
Очистите бритвенный блок и отсек для волос, промыв их под струёй горячей воды.
Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект щеточкой.
Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи.
Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками Philips.
Чтобы обеспечить наилучшую работу бритвы, не меняйте местами вращающиеся и неподвижные ножи.
Бритвенные головки HQ8 Philips.
Чистящий спрей для бритвенных головок HQ110 Philips.
Автомобильный шнур питания HQ8010.
Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах.
Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.
Перед извлечением аккумулятор должен быть полностью разряжен.
Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Поиск и устранение неисправностей.
Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.
Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой.
Toto zariadenie nesmú používať osoby vrátane detíktoré majú telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené.
Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné.
Plne nabitá batéria Keď je batéria úplne nabitá, začne kontrolné svetlo nabíjania blikať.
Keď holiaci strojček odpojíte, kontrolné svetlo nabíjania zhasne.
Môže 2 až 3 týždne, kým si Vaša pokožka zvykne na holiaci systém Philips.
Jedným stlačením vypínača vypnite holiaci strojček.
Vypnú sa kontrolné svetlá napájania.
Čistenie a údržba Pravidelné čistenie zabezpečuje lepšie výsledky holenia.
Dajte pozor na horúcu vodu.
Najskôr vždy skontrolujte, či nie je príliš horúca, aby ste si nepopálili ruky.
Poznámka: Ak strojček opláchnete vodou, z otvoru v spodnej časti zariadenia môže tiecť voda.
Je to bežný jav, ktorý.
Uzatvorte holiacu jednotku a otraste z nej prebytočnú vodu.
Holiacu jednotku nesmiete sušiť pomocou uteráka ani inej tkaniny, pretože by ste mohli poškodiť holiace hlavy.
Holiacu jednotku znovu otvorte a nechajte celé zariadenie riadne osušiť.
Poškodené alebo opotrebované holiace hlavy nahraďte jedine holiacimi hlavami Philips HQ8.
Poznámka: Aby ste dosahovali optimálne výsledky holenia, nepomiešajte rezače a zdvíhače.
Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo siete a koncovku z holiaceho strojčeka.
Holiace hlavy Philips HQ8.
Sprej na čistenie holiacich hláv Philips HQ110.
Kábel na pripojenie v aute HQ8010.
Životné prostredie Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na oficiálneho zberu.
Ak máte problémy s vybratím batérie, zariadenie môžete zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
Batériu odstráňte, len ak je úplne vybitá.
Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
Po stlačení vypínača holiaci strojček nepracuje.
Príčina 1: batéria je vybitá.
Príčina 2: holiaci strojček nie je pripojený do siete.
Adaptér pripojte do siete.
Holiaca jednotka sa odpojila od strojčeka.
Holiacu jednotku ste vložili nesprávne do zariadenia.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Med izpiranjem lahko voda teče iz vtičnice na dnu aparata.
To je nekaj običajnega in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli obdani s hermetično zaprto školjko v notranjosti brivnika.
Baterija napolnjena Ko je baterija napolnjena, začne indikator polnjenja utripati.
Ko izključite brivnik, indikator polnjenja ugasne.
Baterija je skoraj prazna Ko je baterija skoraj prazna, zasveti indikator iztrošenosti baterije.
Indikatorji napajanja označujejo, da motor deluje.
Z ravnimi in krožnimi gibi hitro premikajte brivne glave po koži.
Za boljši učinek se brijte vedno po suhi koži.
Vaša koža bo morda potrebovala 2-3 tedne, da se bo navadila na Philipsov sistem britja.
Čiščenje in vzdrževanje Redno čiščenje in vzdrževanje zagotavlja boljšo kakovost britja.
Pri uporabi vroče vode bodite pazljivi.
Vedno najprej preverite, ali ni morda voda prevroča, da si ne poparite rok.
Opomba: Voda lahko med spiranjem odteka iz vtičnice na dnu aparata.
Zaprite brivno enoto in otresite odvečno vodo.
Brivne enote nikoli ne brišite z brisačo ali papirnatim robčkom, saj lahko s tem poškodujete brivne glave.
Ponovno odprite brivno enoto in jo pustite odprto, dokler se aparat v celoti ne posuši.
Poškodovane ali obrabljene brivne glave lahko zamenjate le z brivnimi glavami Philips HQ8.
Opomba: Za optimalno britje posameznih rezil in ležišč med seboj ne zamešajte.
Brivnik izklopite ter izključite omrežni vtikač iz omrežne vtičnice in vtikač.
Čistilno pršilo za brivne glave Philips HQ110.
Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnembaterijo odstranite.
Baterijo odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije.
Če imate z odstranitvijo baterije težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis.
Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega.
Vzrok 1: baterija je prazna.
Vzrok 2: aparat ni priključen na električno omrežje.
Omrežni vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
Brivna enota se je snela z brivnika.
Brivna enota ni bila pravilno nameščena.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba uključujući i decu sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan.
Puna baterija Kada se baterija napuni do kraja, lampica za punjenje počinje da treperi.
Kada isključite napajanje aparata, kontrolna lampica se gasi.
Baterija je skoro prazna Kada je baterija skoro prazna, upaliće se svetlo koje označava da je baterija pri kraju.
Vašoj koži će možda trebati 2 do 3 sedmice da se navikne na Philips sistem brijanja.
Čišćenje i održavanje Redovno čišćenje garantuje bolje rezultate brijanja.
Pazite sa vrućom vodom.
Uvek proverite da voda ne bude prevruća da biste izbegli opekotine na rukama.
Napomena: Kada ispirete aparat iz utičnice sa donje strane može da procuri voda.
To je normalno i nije opasno.
Zatvorite jedinicu za brijanje i otresite višak vode.
Nikad nemojte da brišete jedinicu za brijanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti glave za brijanje.
Opet otvorite jedinicu za brijanje i ostavite je otvorenu da bi aparat mogao potpuno da se osuši.
Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamenite samo glavama za brijanje HQ8 Philips.
Napomena: Da biste postigli zagarantovan optimalni rezultat brijanja, pazite da ne pomešate rezače i štitnike.
Sprej za čišćenje glava za brijanje HQ110 Philips.
Kabl za automobil HQ8010.
Zaštita okoline Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu.
Ako imate problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar.
Osoblje centra će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje okolinu.
Uklonite bateriju samo kada je potpuno prazna.
Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se.
Uzrok 1: baterija je prazna.
Uzrok 2: aparat nije priključen na električnu mrežu.
Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.
Jedinica za brijanje se odvojila od aparata.
Jedinica za brijanje nije ispravno postavljena.
Цей пристрій не призначено для користування особами включаючи дітей з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім.
Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності.
Малий заряд акумулятора Коли заряд акумулятора вичерпується, засвічується.
Впевненими рухами по колу швидко ведіть бритвеними головками по шкірі.
Гоління сухої шкіри забезпечує найвищі результати.
Щоб шкіра звикла до бритвеної системи Philips, може знадобитися 2 - 3 тижні.
Чищення та догляд Регулярне чищення гарантує кращу роботу бритви.
Будьте обережні з гарячою водою.
Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.
Примітка: Під час промивання вода може витікати з гнізда на дні пристрою.
Закрийте бритвений блок та обтрусіть воду, що залишилася після промивання.
Ніколи не протирайте бритвений блок рушником чи тканиною, адже це може пошкодити бритвені головки.
Відкрийте бритвений блок знову і залишіть його.
Встановіть фіксуючу рамку на бритвений блок та поверніть замок за годинниковою стрілкою.
Тример Спасибо!))) ABS пруток BestFilament 2.85 мм коралловый критические слід чистити щоразу після використання.
Вимкніть бритву, вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою з бритви.
Примітка: Не змішуйте леза та ґратки, щоб забезпечити оптимальне гоління.
Вимкніть бритву, вийміть вилку-адаптер з розетки електромережі та вилку пристрою з бритви.
Натисніть кнопку розблокування і відкрийте блок для гоління.
Якщо Ви не можете вийняти батарею, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батарею виймуть і утилізують в безпечний для навколишнього середовища спосіб.
Витягайте батарею лише тоді, коли заряд повністю вичерпано.
Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного.
Причина 1: бритвені головки брудні.
Бритву не мили протягом тривалого часу або мили недостатньо гарячою водою.
Ретельно почистіть бритву перед тим, як продовжувати гоління.
Причина 2: довге волосся заважає бритвеним головкам.

Комментарии 14

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *